Visueel beeld aanvullend op het onderzoek

In het vierde jaar van Communication and Multimedia Design heb ik onderzoek gedaan naar auteursrecht en de mogelijkheid om een concept te vernieuwen.

Mijn interesse in dit onderwerp komt voort uit het feit dat ik mijzelf ook probeer te ontwikkelen als een digital designer. Dankzij de komst van social media, zoals instagram, is het makkelijker geworden voor makers om hun kunst te delen.

De Federatie van Auteursrechtbelangen geeft aan dat door de komst van het internet het makkelijker is geworden om zonder jouw toestemming jouw werk te verspreiden. Naast het makkelijk verspreiden zonder toestemming kan het ook voorkomen dat bestaande kunst en concepten worden na gemaakt. En dat mag niet volgens de auteurswet, art. 1 Wet Auteursrecht 1912.

Je kan niet zomaar creatieve uitwerkingen en concepten namaken. Je pleegt dan fraude want het gecreëerde beeld is van een originele auteur. Om deze makers te beschermen is juist het auteursrecht ontwikkeld. Het auteursrecht is een wettelijke bescherming voor de makers van niet alleen beeld maar ook voor creaties in de vorm van theorieën in de wetenschap of teksten.

In 2014 concludeerde Schaake al dat het de grens van auteursrecht aan het vervagen is. Dat de auteurswet toe is aan vernieuwing. En dat is wat ik zo interessant vind. Als designers in opleiding willen wij heel graag altijd iets ‘nieuws’ ontwikkelen. En toch wordt ons geleerd dat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden.

Is het daarom mogelijk om van bestaande visuele concepten iets nieuws te ontwerpen? Is het mogelijk om een visueel concept te zien, je eigen draai eraan te geven en dat zonder dat je het auteursrecht schendt?

Uit het onderzoek komt naar voren dat er drie punten zijn waardoor wij onszelf kunnen ontplooien en vernieuwen. Ten eerste is het van belang om inspiratie op te doen. Plan voor jezelf momenten in waarbij je actief op zoek gaat naar inspiratie. Kom uit je comfort zone en bezoek plekken waar je niet eerder bent geweest. Ten tweede is het van belang dat je snapt dat ideeën niet meteen af zijn. Blijf ontwikkelen, blijf itereren. Als laatste gaf ik het advies om te beginnen met falen.

De vervolgvraag uit het onderzoek luidde “Wat heeft de veranderende opvatting van creativiteit voor invloed op de wet auteursrecht in de toekomst?”

Leave a Reply