Hoe kan de gemeente Utrecht buurtpreventie initiatieven in kaart brengen, ondersteunen en aan elkaar verbinden?

Voor het afstuderen heb ik mij gebogen over een communicatievraagstuk van de gemeente Utrecht. Mij werd gevraagd hoe de gemeente Utrecht buurtpreventie initiatieven in kaart kan brengen. Het antwoord op het vraagstuk is Utrecht Alert. Bij de ontwikkeling van Utrecht Alert ben ik 100% verantwoordelijk geweest voor het concept, het ontwerp en de realisatie.

Tijdens dit project is onderzoek gedaan aan de hand van deskresearch waaronder interviews en enquĂȘtes. Verder is er ook onderzoek gedaan naar de gebruiker aan de hand van een customer journey map, thinking aloud meetings en usability testing. De complexiteit van het project kwam voort uit de opgestelde randvoorwaarden van de gemeente Utrecht. Denk aan accessibility en inclusiviteit. Ook moest het project voldoen aan de privacy wetgeving en er moest rekening gehouden worden met de Omgevingswet die in 2021 wordt ingevoerd.

Leave a Reply