Als nieuwkomers in Utrecht merkten wij en veel anderen dat in onze omgeving niet verder keken wordt dan onze neus lang is. Hierdoor kwamen wij vaak niet verder dan de hoek van de straat of ons veilige stamcafé, terwijl Utrecht veel meer te bieden heeft dan dat. Voor ons team was dit direct de aanleiding om hier verder onderzoek naar te doen. Uit dit onderzoek bleek dat jong-volwassenen tussen de 21 en 30 jaar de meeste behoefte hebben om meer uit de stad te halen dan ze op dit moment doen. De doelstelling van ons concept is gedragsverandering onder de doelgroep, die in dit geval jong-volwassenen met de beschikking over een fiets in Utrecht betreft. 

Concept: Get To Know Utrecht

‘Get to Know Utrecht’ is een applicatie waarmee de doelgroep, jong-volwassenen in de leeftijdscategorie van 21-30 jaar die de beschikking hebben over een fiets in Utrecht, gestimuleerd wordt om meer te gaan fietsen. Dit wordt gerealiseerd door middel van badges die volgens het beloningsprincipe te werk gaan en door een routepercentagemeter die aangeeft hoeveel procent je al van de stad ontdekt hebt. Wanneer je de 100% procent bereikt hebt, mag je jezelf een ‘City Master’ noemen. 

Uitwerking

Om een programma te vinden om ons prototype te creëren, hebben wij een vooronderzoek gedaan. Bij dit vooronderzoek hebben wij programma’s zoals Marvel, UXPin, Invision en Flinto bekeken. Uiteindelijk is er door mij als technische designer gekozen om de app uit te werken in Photoshop adhv gemaakte wireframes. Vanuit daar is de app uiteindelijk tot stand gekomen door Invision te gebruiken als prototype tool.

Leave a Reply